Jdi na obsah Jdi na menu

Hisorie dobrovolných hasičů v Kurovicích

20. 2. 2012

 

Hasičský sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1906.Podmětem k jeho založení byl požár 30.Března ,který vznikl v jednu hodinu odpolední a v necelé hodině zničil dvacet domů ze severního konce zvaného Kačerov.
Měsíc po katastrofě nařídilo okresní hejtmanství zajištění hasičského nářadí,jako byly žebře,háky vozy na vodu,studny a cisterny.Obec byla vyzvány ke zřízení vlastního hasičského sboru.Na svolané obecní schůzi promluvil starosta František Jurtík o účelnosti takových opatření a den poté zahájená podpisová akce,jež vyústila v podání přihlášek.Za činné členy hasičského sboru se přihlásilo dvacet občanů,dalších osmnáct  pak  podalo přihlášku jako členové přispívající.
Na další svolané schůzi byl zvolen výbor a z jeho středu  předseda František Jurtík,místopřeceda Josef Hradil a jednatel František Frantík.Do zařizujícího výboru byli dále zvoleni:Josef Rozsypal,František Apllt-správce statku Frantiek Matulík,Josef Bureš a František Frantík.Výbor měl zajistit stanovy ceníky stříkaček a výzbroje.Jak vyplynulo z jednání u c. k. okresního hejtmanství,aby mohla být svolána valná hromada a zvolení funkcionáři ,musely být stanovy nejdříve schváleny obecním výborem a po podání žádosti předloženy ke schválení úřadům.
  Už 4.července byla zakoupená vodní stříkačka u firmy Smékal v Čechách u Prostějova a to za 3 460 kč.

Smlouva k jejímu zakoupení je tohoto znění.


Firma dodá nejdéle do pěti týdnů  čtyřkolovou stříkačku na dva proudy nový systém,jeden naviják č.251,jeden žebřík č.768,…
Příslušenství :8m ssarie o čtyřech dílech se šroubením,300 m hadic patnáct dílů se šroubením,4m příručních hadic o dvou dílech se šroubením,dvě koncové roury a pět hubic.

Výzbroj jedna přilba pro velitele č.572 dvě přilby pro podveliteleč.571 tři přilby pro četaře a zbrojmistra č.531, čtrnáct pro mužstvo č.528,dvacet orlic,dva chocholy pro trubače,jeden pas a sekeru,dva pásy z niklu a sekerou ,jeden pás pro zbrojmistra č.652,dva pásy pro četaře č.666,čtyři pásy pro lezce a deset pásu pro mužstvo,jednu trubku pro velitele se šňůrou,dvě trubky pro podvelitele,tři trubky pro četaře a zbrojmistra dvanáct píšťalek a dvě horny pro trubače.

Všechno za ujednanou cenu 3 460 K,kterýžto obnos  se má po zkoušce po 12%srážce hotově vyplatit.
Stříkačka má dodati v minutě 230-250 l vody,dostřík do 20 m,záruka 5 let.Koupě se ohlásí na valné hromadě členstvu a požádá se o souhlas“

 Po úspěšné zkoušce byla poskytnuta firmou sleva ve výši  12% původní ceny.

Den na to ,5. července se konala ustanovující valná hromada,na které byla provedná volba funkcionářů:

Podle presenční listiny přítomno  dvacet členů činných a devět přispívajících.Předseda prozatimího výboru František Jurtík zahajuje schůzi vřelými slovy přítomné vybízí  ku vzájemné lásce a svornosti.Vítá zároveň hosty-Předsedu župy holešovské pana Fuksu z Rymic,jednatele župy  Emila Hubíka z Chomýže ,a bratry sboru za Zahlinic.Následuje projev učitele Emila Hubíka o účelu hasičstva.Tento projev trval ¾ hodiny.Za to byl obměněn nadšeným potleskem a pochvalou.Poté následovaly volby.
Starostou sboru byl zvolen František Jurtík.Volby náčelnictva provedena lístky.Za náčelníka Josef hradil(18 hlasů z dvaceti),za prvního podnáčelníka Petr Lamoš (9 hlasů),za druhého podnáčelníka Josef Koplík (7 hlasů),Zvolení budou přijati.
Lístky zvolen i tříčlenný výbor:František Frantík (23 hlasů z 29),František Matulík (11 halsů),Josef Rozsypal č.p. 67 (9 hlasů).Náhradníci Josef Bureš (6 hlasů),František Petřík (6 hlasů),Miloš Chytil,také 6 hlasů, se volby vzdal.Za revisory panem Josefem Košinou navrhnuti a zvoleni Josef Bureš č.p 29,Josef Němeček č.p.64.
Za verifikátory Inoc Zatloukal a Cyril Kula.
 

Na schůzi 29.července se jednalo o půjčce  ve výši 3 300K u Občanské záložny v Kunovicích na zakoupení nové stříkačky.Za půjčku ručili výborem zvolení:náčelník Josef Hradil,jednatel František Frantík,a pokladník Josef Rozsypal.Četařem lezců byl zvolen  Ignác Janovský a ke stříkačce Donát Karas.Dále bylo usneseno pojistit stříkačku se sídlem v č.p.68 a pár koní v ceně 1 400K.
Krejčovský mistr p.František Matulík se zavázal k ušití obleků za 2K 20 hal.Pro přispívající členy byl určen příspěvek 2K splatný čtvrtletně po 50hal.
Slavnostní založení hasičské sboru a svěcení stříkačky se konala 2.září 1906 před budovou fary  a vysvětil jí veledůstojný pan děkan Eduard Volf z Holešova,rodák kunovický za asistence místního faráře p.Josefa Baďury a administrátora  ze Záhlinic p.Josefa Václavka.
Slavnost byla spojena s tanečním výletem  do zahrad pánů Frantíka a Baďury.Čistý výnos ze slavnosti byl věnován na umoření dluhu z koupi nové vodní stříkačky.
Na schůzi župy dne 25.listopadu byl sbor přijat do Holešovské župy č.28. 

  První dochovaná fotografie Kurovických hasičů z roku 1925
 

 

1925.jpeg

 

 

Zdroj:kniha KUROVICE od Franiška Košiny vydané Obecním úřadem Kurovice v roce 2002

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář