Jdi na obsah Jdi na menu

Hisorie Hasičského sboru v Kurovicích v datech

20. 2. 2012

 

1906 V tomto roce sbor proved pochopitelný výcvik i se strojem.Cvičiteli byli bratři ze Záhlinic,z   Třebětic,z Fryšták,z Chomýže a starostou Župy Fuksa z Rymic.
1907 Účast sboru při požárech v Zahnašovicích (2x)v Rymicích v Záhlinicích a Tlumačově.
1908 Byl zvolen nový výbor .Předseda Josef Hubík ,(starosta obce),náčelník Josef    Hradil,1.Podnáčelnik Josef Koplík,pokladník,2podnáčelník Donát Karas,členové výboruJosef Bureš,František Večeřa,jednatel Alois Miklík,Cyril Kula,Alois Chmela zvolení za náhradníky.Revisoři:Karel Kaňa,Josef Košina,Martin Zelina,Josef Němeček.Valná hromada schválila uvolnění peněz na pořízení čamar (pánský slavnostní černý kabát se stojacím límcem a řadou knoflíků zapínaný na šňůry)pro činné členy.Zakázku získal František Matulík z   Kurovic,který žádal 3K.Látku měl zajistit v Novém Jíčíně Josef Kolpík a František Matulík.Dostali cestovné 8K 60hal.v částce bylla zahrnutá dieta 2K pro každého.Na Čamary věnovala Občanská  záložna 100K.Byl postaven stožár na sušení hadic.
1909 Zásah u požáru v Kurovicích  u Karla Řezáče č-p.15 (16 května) a u Josefa Hradila č.p. 14 (27.září).Dále v Záhlinicích a v Kurovicích .Župní školy se zúčastnili tři bratři.
1910 Zásah u požáru v Kurovicích  (13 dubna).Čerpání vody ze sklepů fary a školy(1 prosince). Novým  předsedou se stal František Frantík,náčelník Josef Hradil odstupuje z funkce.
1911 Zásahy u požáru v Zahnašovicích,v Lechoticích,v Kurovicích-stoh.Náčelník byl zvolen Josef Koplík ,podnáčelník František Petřík,Josef Daněk,Florian Matulík.
1912 Zásah u požáru v Kurovicích u Františka Dovrtěla.Účast sboru při kácení máje.      Založen pohřební fond
1913 Zásahy u požárů v Kurovicích  u Petra Lamoše č.p.5(12.ledna),v Ludslavicích,v Zahnašovicích,a v Záhlinicích.
1914 Sbor zasahoval v Chrášťanech.Dne 31.července všeobecná mobilizace,z Kunovic odchází 36 mužů.Toto se projevilo v účasti valné hromady a to 11 činných členů a 4 přispívající. Jednatel Josef Daněk přišel o zápěstí.
1915 Sbor zasahoval v Záhlinicích.3.května padl na frontě zakládající člen Josef Rozsypal.
1917 Na Italské frontě 20.8.1917 padl zakládající činný člen Jan Coufal.
1918 Zásah při požáru v obecním domku č.p. 68 Požár se podařilo včas uhasit.
1919 Zásah u panského stohu na rybníčku (6 května).V Kurovicích  shořela stodola pana Halašky č.p. 21(21.srpna).Požár se rozšířil na stodoly pana Josefa Koplíka,č.p. 22,Františka Červíka č.p. 23.Stodola pana Karase č.p. 24 byla zachráněná.Zasahovali sbory Kurovice,Ludslavice,Třebětice a Záhlinice.
1920 7.března účast dvou bratří na Župní valné hromadě.Josef Koplík poprvé zvolen za náhradníka.
1921 Zásah při požáru v obecní Kovárně č.p. 68 Uloženo seno a sláma .S námahou se podařilo uhasit.Oslavy patnícti let trvaní sboru.
1923 Zásahy u požárů v Míškovicích a v Kunovicích.1.sjezd svazu dobrovolného hasičstva Československého v Praze.Za náš sbor se zúčastnil Josef Coufal,Antonín Šafařík a Jaroslav Matulík,cvičení se sekyrami.Z naší Župy se zúčastnily sbory Kurovice,Záhlinice a Ludslavice.Cvičilo 6000 cvičenců.
1924 Pro rok 1924 byl zvolen předsedou starosta obce František Němeček,náčelníkem
 Miloš Chytil,jednatel Josef Daněk,1podnáčelníkem  Augus Kozáček,2 podnáčelníkem  Antonín Šafařík a pokladníkem Josef Košina.
1925 24. května fotografování sboru
1926  Zakoupená nová motorová stříkačka.Dále se zakoupilo 300m hadic se šroubením,jeden naviják,dva rozdvojovače a jeden dvoukolový vůz pro mužstvo se závěsem na stříkačku  v ceně 57000Kč.Župního samaritánského kurzu se zúčastnily sestry Filoména Kulová, Vlasta  Dostalíková V tomto roce zavedena matrika členů.
1927 Sbor zasahoval v Zahnašovicích,v Záhlinicích a v Mansku.Při mimořádné Valné hromadě,byly schváleny nové stanovy.Byl změněn název
                    „Dobrovolný Hasičský Sbor“na „Sbor Dobrovolných Hasičů“
1928 Župní sjezd se konal 24.června v Kunovicích.Odhalení památníku padlých 28.října.
1929 Zásah při požáru v Míškovicích,v Kurovicích,stodola č.p. 1 (18.10),v Ludslavicích a v Zahnašovicích
1931 Zásah u požáru v Záhlinicích.Oslavy 25.výročí založení sboru.
1932 Zavedeny katastrální čísla MZHJ členů.Starostou Župy zolen Alois Sobek ze Záhlinic,náčelníkem Antonín Smýkal ze Žeranovic,jednatelem František Hradil z Ludslavic.V místním sboru ustanovena samaritánský četa:Matěj Stupka,František Janošík a Filoména  Kulová
1933 Sbor splatil dluh ve výši 48 150kč na motorovou stříkačku.Dluh se podařilo splatit během sedmi roků za vydatné pomoci naší obce,která věnovala celkem 34 700kč.Občanská záložna věnovala 5 000kč,zemský fond 3 770kč pojišťovny 1 000 kč,ze sbírek pro obec 4 058,60kč,ze zábav a divadel 10 913,80kč,obec Chrášťany věnovala 820 kč a z úspor sboru 5 970,20kč.
1935 Výborová schůze 14.března rozhodla založit Kroniku sboru a pověřila tímto Antonína Coufala. Provedená oprava stříkačky.Výměna původních dřevěných kol  za kola disková včetně náprav a blatníků v ceně 3 469,90 kč
1936 Jubilejní rok 30 let založení Oslavy proběhly 28. června.Vzhledem k nepříznívé situaci  byly oslavy méně okázalé.V tomto roce změněn stejnokrojový předpis.samaritáni zařazení a   
prováděn výcvik v CPO.pohotovost proběhla v2x .Sbor měl 29 členů činných a 50 přispívajících.
1937 6.března pořádaní vatry na počest T.G.M.
1938 Nové stejnokroje ušity ve fy Lašan v Holešově.Kalhoty si každý platil sám Pořízeno 18 krojů (kalhoty 140kč,Čepice 33 kč,opasek 27 kč).Zásah při požáru v Ludslavicích „Při oslavě 25 let v Ludslavicivh při odpoledním cvičení zapálil blesk usedlost č.3,náš sbor učinil zásah“
21.května vyhlášená částečná mobilizace.Někteří bratři nastoupili.
24.září vyhlášená všeobecná mobilizace,.Nastoupilo šest bratrů.
1939 Náčelník sboru zvolen Josef Košina:jednatelem Karel Káňa.Sbor nacvičil a sehrál dvě divadelní hry.Po  obsazení republiky 15.března založen ženský sbor .Členky Marie Stískalová,Věra Karasová a Božena Rozsypalová.Hasičská zbrojnice byla označená německým nápisem
1940 Pokračovala omezená činnost sboru.Zákaz nošení vycházkového stejnokroje.
V roce 1941 a 1942 se Valní hromady nekonaly
1945 První členská schůze po osvobození se konala 31.května.Činnost sboru obnovena.                                                                                                                                                 1946 Obnovená tradice pálení vatry z první republiky.
 Slavnost 40.výročí založení sboru se konala  7.července Do sboru se přihlásil Ladislav  Petřík,Marie Miklíková,Eliška Slupková,a Božena Chytilová
1948 Do A.V. národní fronty byl zvolen Matěj Slupka.Ze sboru  vystoupil Josef Košina,Augustin Koplík Karel Káňa a František Janošík.Slavnostní slib členů sboru dobrovolných hasičů  složen 17.října vládě ČS republiky.
1949 Zásah u požáru v Kunovicích u pana Halašky č.p.21.Požár se přenesl na dům Hynka Janalíka č.p.19,kde shořela část střechy,která byla krytá dochem.
1950 Byly změněny stanovy.Sbor se přejmenoval na Místní jednotku československého hasičstva.Bratr Vojtěch Frantík vyznamenán na MZHJ  stříbrnou medajlí.Zásah u požáru v Záhlinicích –Hulíně (stojeté obilí)
1951 Zásah u požáru na samotě v Mansku.Za členy se přihlásili:Jaroslava Zatloukalová ml.,Marie Chtilová,Božena Janoštíková,Josef Rozsypal,Josef Janalík  a Josef Červík.Sbor měl 20 mužů a 10 žen.
1952 Došlo k další změně názvu a to na Místní jednotku svazu požární ochrany.
1954 K 31.prosinci 1954měla jednotka 41 mužů a 11 žen.
1955 První kolo soutěže „Vzorný požárníků“.Naše jednotka získal 16 odznaků.
1956 slavnost 50. výročí trvaní sboru.V tomto roce sbor dostal auto zn.Dodge,které bylo po menší opravě schopno provozu.Účast při požáru v Teběticích a požáru strážního domku u Pravčic.
1957 Započalo se s výstavbou zbrojnice.
1958 Zásah 5.července při požáru v hulíně.
1960 Dokončení nové zbrojnice Na výstavbě zbrojnice bylo odracováno 1 256 hodin.Proběhla změna územních celků Holešovský okres byl rozdělen a Kurovice připadly pod okres   Kroměříž.MJPO čítalo 50 členů 39 mužů a 11 žen.
Bylo utvořeno družstvo mužů:Vladimír Petřík ml.,Antonín Vlasák,František Kolář ml.,
Miroslav Miklík,Miroslav Holík,Bedřich Martiňák,Rosťa Kolomazník,Svatopluk Nemeth,Milan Červík.
1962 Družstvo  mužů obsadilo v Oblastní soutěži 1.místo a také okresním kole v Kroměříži bylo na 1 místě.                                                                                                                                       1963 Požár střechy na místní tvrzi.Zásah provedl místní sbor za pomoci občanů,použito 450m hadic,
shořelo asi 10m2  střechy –šindel.
1965 Zásah při požáru střechy zámku.Požár během hodiny zlikvidován.
Účast na asanačních  pracích při odtržení hráze Dunaje.
1966 Za předsedu zvolen  opět  Jan Zajíček .Sbor  obdržel od OIPO 8 přenosnou stříkačku a vybavením a 10 pracovních oděvů.
1967 Předsedou zvolen  Antonín Mrázek.Členská základna měla 43 členů,z toho 39 mužů a 4 ženy.Oblastní soutěž se konala 30.června v Kunovicích.Mladí požárníci brigádou vybudovali pro taneční veselice betonové podium
1969 Jiří Lipenská založil oddíl mladých požárníků
1972 Pro tento rok byl zvolen nová výbor.Stanislav Daněk předseda,František Netopil
místopředseda,Jaromír Lipenský velitel,Vladislav Vybíral jednatel,Jiří Lipenský referent mládež a Miroslav Miklík referent organizační.Pořízeny nové stejnokroje za finanční spoluúčasti členěna dobu pěti let.
1973 Na okrskové soutěži CSPD získalo družstvo mužů 3.místo,žáci  se v okrskovém kole umístili na 4.místě.V soutěži jednotlivců v okrsku získal Jiří Košina 1.místo
1974 Sbor ve spolupráci s JZD vyčistil místní broďák
1976 Oslavy 70 výročí založení sboru
1986 Oslavy 80 výročí založení sboru
V následujících letech činnost sboru pokračuje ,ale záznamy nejsou vedeny.
1990  Proběhla konference Hasičů na severní Moravě a byly podány stanovy  sdružení Hasičiů Čech,Moravy a Slezka k evidenci.Tím zanikl Svaz ochrany a vznikly Sbory dobrovolných  hasičů.Velitel,Václavík Karel se vzdává funkce a na jeho místo byl zvolen Antonín Šafařík.
Zásah při požáru na Křemenné.Hořel porost po výsadbě.
1996  Oslavy 90 výročí založení místního sboru .Slavnost se konala 23.6.Slavnosti předcházela úprava zbrojnice.
2000  Při výroční schůzi byl zvolen nový výbor.Starosta Jaromír Hlobilek,velitel Josef Janalík ml.zástupce Pert Daněk,jednatel Tomáš Košina,hospodář Luboš Zapletalík,revizní komise František Hlobilek,Milan Červík ml.,Proběhlo jedno poplachové cvičení s výjezdem do Ludslavic.V soutěži o pohár Starosty Zahnašovice získal Sbor dobrovolných hasičů v Kurovicích  1.místo.Sbor se podílel na přípravě svěcení praporu a znaku obce.

 

Zdroj:kniha KUROVICE od Franiška Košiny vydané Obecním úřadem Kurovice v roce 2002

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář